Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Miyerkules, Disyembre 7, 2011

Vatican: Nagmungkahing dalhin sa international forum ang "Christian Persecution"

Ang Centro ng ka-Kristianuhan sa Vatican ay nagmungkahing magtalaga ng isang araw sa buong mundo upang alalahanin lahat ng mga Kristianong nagdaranas ng pagdurusa sa kanilang mga sari-sariling bansa dahil sa kanilang pagiging Kristiano. 

Mula sa mga iba't-ibang mga "Christian confessions" nangunguna ang Iglesia ni Cristo-- ang Iglesia Katolika sa mga listahan ng mga inuusig ng marami. Ang pag-uusig ay nagmumula sa mga di-Kristiano sa mga bansang pinamumunuan ng mga Muslim at iba pang mga relihiyon. Ang pag-uusig ay nagmumula rin sa mga di-Katoliko (ang mga Protestante). 

Ayon sa Persecution Blog, ang mga Kristiano sa Middle East ang nangunguna sa mga inuusig. At sila'y mga Katoliko, Coptics, Maronites, Syro-Malabar sa Egypt, Syria, Lebanon, Jorda, Iraq, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia etc. Ang balitang ito maaaring basahin ng buo sa Catholic Culture.

2 komento:

froshie1 ayon kay ...

Nice! Saan kaya diyan ang Iglesia ni Manalo?

Iglesia ni Cristo ayon kay ...

Salamat kapatid na Froshie1. Pagpalain nawa ng Dios na si Cristo ang kanyang tunay na Iglesia ni Cristo.