Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Linggo, Disyembre 11, 2011

Malaking Pamamahayag ng Iglesia ni Cristo sa USA

Ang Iglesia ni Cristo sa America ay magkakaroon ng isang malawakang kampanya upang manawagan sa mga kaanib na nanlalamig.

Ang "Catholic Come Home" ni Tom Peterson ay kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ang Iglesia ng isang malawakang pagtawag sa mga Katolikong nanlalamig sa kanilang mahigit na 2,000 taong pananampalataya.

Nilalayon ng proyekto na aabot sa mahigit sa 250 milyon na mga viewers ang makakapanood nito sa Estados Unidos bagamat ang bilang ng mga kaanib ng Santa Iglesia ng Dios ay hindi lumalayo sa 24-25% sa kabila ng malawakang epekto ng "sexual abuse" ng iilang mga paring Katoliko sa USA at sa Europa.

Sa pangkalahatan, ang USA ay may 77.7% bilang na mga Katoliko. Nawa'y sa pamamagitan ng proyektong ito ay magbalik loob sa tunay na Iglesia ni Cristo ang mga dating kaanib at mga kaanib na nanlalamig sa ngayon.

Catholics Come Home: Coming home has never been easier. We are family. Welcome home.


Walang komento: