Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Huwebes, Disyembre 1, 2011

Para sa pagpapari iiwanan ang Soccer


Si Hilgenbrinck ay isa sa mga maraming mga kabataang iniiwanan ang kanilang mga mararangyang buhay para sa pagpapari.

2 komento:

Hindi-nagpakilala ayon kay ...

MAHUSAY! MAHUSAY! EKKLESIA KATHOLES=IGLESIA KATOLIKA=TUNAY NA IGLESIA NI KRISTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Iglesia ni Cristo ayon kay ...

Tayo ang tunay na Iglesiang binabanggit sa Roma 16:16.

Ang Iglesia sa Roma ang BINABATI ng LAHAT ng mga Iglesia ni Cristo.