Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Biyernes, Nobyembre 18, 2011

Pagbati mula sa Iglesia ni Cristo!

Salamat at purihin ang nag-iisang Dios sa pagkakaroon ng Internet.

Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiano sa Roma, "ang lahat ng mga Iglesia ni Cristo ay bumabati" sa inyong lahat ng giliw na kaanib ng Iglesia ni Cristo!


Walang komento: