Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Miyerkules, Nobyembre 30, 2011

Iglesia sa Tsina: Bagong Obispo inordenahan

Iglesia ni Cristo sa Yibin, China (St. Mary's Church - UCANews)
Nagsasaya at nagpupuri ngayon ang Iglesia ni Cristo sa bansang komunista sa Tsina sa ordinasyon ng bagong Obispong si Father Peter Luo Xuegang. Si Father Peter Luo Xuegang ay magsisilbi sa Diosises ng Yibin sa South-Central China. Mahigit kumulang na 30,000 ang mga Katoliko roon at may 7 silang ma pari. Ang ordinasyon ni Fr. Peter Luo Xuegang ay sinang-ayunan ng Vatican at ng bansang Tsina. Ituloy ang pagbabasa rito...

Walang komento: