Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Linggo, Nobyembre 20, 2011

Africae Munus Nilagdaan na ng Santo Papa Benito XVI

Cotonou, Benin, Africa - Purihin ang Dios! Purihin si Cristo! Kahapon, ika-19 ng Nobyembre 2011, nilagdaan ng Santo Papa Benito XVI ang Apostolic Exortation na “Africae Munus,” isang dokumentong naglalayon ng pagpapalaganap ng Katolismo sa kontinente ng Africa.

Ang Benin ang isa sa mga bansa sa Africa na may malusog na paglago ng bilang ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo.

Ani ng Santo Papa sa kaniyang pagbisita sa seremonya ng paglalagda ng nasabing Apostolic Exhortation: “Africa, land of a New Pentecost, put your trust in God! Impelled by the Spirit of the Risen Christ, become God's great family, generous with all your sons and daughters, agents of reconciliation, peace and justice!” Naganap ang paglalagda sa Baslica ng Imaculada Concepcion sa bansang Benin.

Sabi pa ng Santo Papa: “(A) Church reconciled within herself and among all her members can become a prophetic sign of reconciliation in society within each country and the continent as a whole.”

“Peace is one of our greatest treasures, we need to have courage and the reconciliation born of forgiveness, the will once more to live as one, to share a vision of the future and to persevere in overcoming difficulties.”

Bilang pangwakas, mariing sinabi ng Santo Papa na ang Africa ay isang Mabuting Balita sa buong Iglesia ni Cristo at Mabuting Balita sa buong mundo.

Walang komento: