Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Martes, Pebrero 28, 2012

Paano nahiwalay ang ibang iglesia sa Nag-iisa, Banal at Pangkalahatang Iglesia ni Cristo?

Walang komento: