Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Biyernes, Pebrero 10, 2012

Hiling ng Iglesia sa Syria: "Ipanalangin niyo kami."

DAMASCUS, SYRIA - Nananawagan si Melkite Greek Catholic Patriarch Gregorios III sa lahat ng mga kaanib ng Iglesia ng Dios na mag-alay ng taimtim na panalangin para sa bansang Syria. Ang panawagan ng banal na patriarka uumpisahan sa panahon ng Kuwaresma (Lent) kung saan ang lahat ng mga kaanib ng Santa Iglesiang kay Cristo ay inaasahang mag-ayuno o mangilin lalong lalo na sa araw ng Biyernes. Kasama ng panalangin ang ganitong sakripisyo isang debosyon ng lahat ng mga Katoliko upang ang ating pagtitika ay kasihan nawa ng Panginoong Dios para sa Iglesia sa Syria.

Si  Melkite Greek Catholic Patriarch Gregorios III Laham at nasa kanan ay si Armenian Catholic Patriarcha Nerses Bedros XIX Tarmouni (Source: Eastern Rite Filipino Catholics Blog)
Ang panawagan ng butihin Patriarka Gregorios III ay inilathala sa Ingles noong ika-7 ng buwan ng Pebrero, 2012.

“In the current tragic situation of our Arab countries, especially Syria, we invite our priests and faithful to make this Lenten season a time of prayer and intercession and repentance for peace, solidarity, unity, harmony, dialogue and respect among citizens,” ani Patriarka Gregorios III sa kanyang mensahe para sa panahon ng Kuwaresma.

“Ingatan nawa ng Dios ang mga bansang Arabe, lalung-lalo na ang Syria" panalangin ng lider ng Eastern Catholic. "Nawa'y sa panahon ng Kuwaresma didinggin tayo ng Tagapagligtas tungo sa ligayang dulot ng muling-pagkabuhay at ng buhay."

“That is the call that Jesus Christ addressed to his disciples. It is the same call that I address to the sons and daughters of our Melkite Greek Catholic Church at the beginning of this blessed period of Great Lent that is opening wide its doors to us.”

Ang panahon ng Kuwaresma ay mag-uumpisa sa pagpapahid ng abo sa araw ng Miyerkoles ika-22 ng Pebrero 2012 para sa mga Katoliko sa Latin (Roman) Rite at ang mga Katoliko sa Melkite Rite ay mag-uumpisa ng Kuwaresma sa Linggo, ika-19 ng Pebrero na tinatawag na "Forgiveness Sunday."

Walang komento: