Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Biyernes, Mayo 25, 2012

LUMIPAT NA PO ANG BLOG NA ITO

Lumipat na po ang blog na ito sa IGLESIA NI CRISTO 33 A.D..

Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoong Dios!

Walang komento: